Šta je endoskopija i kojim slučajevima se izvodi?

Endoskopija je minimalno invazivna nehirurška dijagnostičko-terapijska procedura koja se između ostalog koristi za pregled digestivnog trakta. Pomoću specijalnih, i danas naprednih, fleksibilnih instrumenata, dobija se sofisticiran prikaz stanja unutrašnjosti gornjih i donjih partija digestivnog sistema.

Endoskopski pregledi imaju široku primenu. Primenjuju se u slučajevima kada postoji sumnja na inflamatorne bolesti creva, kao što su ulcerozni kolitis i Kronova bolest, kod postojanja čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, pankreatitisa, kamena u žučnoj kesi, hronične konstipacije i dr. Ova dijagnostička metoda ima primenu i kada je u pitanju neobjašnjivo krvarenje u digestivnom traktu, tumor ili infekcija.

Koristi se i u slučajevima motornih poremećaja jednjaka ili suženja dela jednjaka, kod gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), želudačnih kile i drugih problema u digestivnom traktu.

Zašto se baš bitan endoskopski pregled, a ne neki drugi dijagnostički modalitet?

Endoskopija se izvodi iz nekoliko razloga. Prvo, omogućava da se direktno sagleda stanje unutrašnjih organa, pod velikim uvećanjem i osvetljenošću sluznice digestivne cevi uz mogućnost uzimanja pato-histološkog uzorka uočene promene ili čak i samog uklanjanja promene u zavisnosti od njene veličine i morfologije. Ovo može pružiti dragocene informacije koje ne mogu biti dobijene drugim metodama. Drugo, endoskopija može omogućiti da se paralelno učini i terapijsko delovanje, kao što su uklanjanje polipa ili zaustavljanje krvarenja, bez potrebe za invazivnom hirurgijom. Konačno, endoskopija može biti korisna za praćenje efikasnosti lečenja i praćenje napretka bolesti. Bez obzira na razlog, endoskopija je važan alat koji omogućava da se pruži najbolja moguća nega pacijentu.

Endoskopija je jedina metoda pomoću koje možemo sa sigurnošću dijagnostikovati bolesti gastrointestinalnog sistema odnosno želuca, dvanaestopalačnog creva i debelog creva, a samim tim i pravovremeno započeti adekvatnu i pravovremenu terapiju.

U Vesaliusu, u komfornim uslovima i na najsavremenijoj aparaturi, naši eksperti iz oblasti Digestivne hirurgije i Gastroenterologije izvode gastroskopiju i kolonoskopiju u uslovima analgosedacije ili lokalne anestezije.

O indikacijama za izvođenje endoskopskog pregleda, tehnici izvoođenja i drugom, pročitajte na posebnim linkovima: