Specijalna internistična bolnica "Vesalius" je prvi regionalni visoko specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i lečenje oboljenja digestivnog sistema.

Misija nam je da na jednom mestu objedinimo sve najsavremenije dijagnostičke procedure i omogućimo kompletnu dijagnostiku, pružimo pacijentu sve neophodne informacije o oboljenju, i savetujemo i sprovedemo adekvatno i savremeno lečenje. Naši lekari su eksperti, visoko priznati u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti, iz oblasti digestivne hirurgije, gastroenterologije, onkologije i anesteziologije, usko specijalizovani za pojedina oboljenja, dijagnostičke procedure i modalitete lečenja.

Naši eksperti

Prof. dr Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Tamara Milovanović

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Prof. dr Miodrag Krstić

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Prof. dr Dragan Delić

specijalista infektivnih i tropskih bolesti

gastroenterohepatolog

Prof. dr Nada Kovačević

specijalista interne medicine

gastroenterolog

Prof. dr Dejan Radenković

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Dragutin Kecmanović

specijalista opšte hirurgije

Doc. dr Miljan Ćeranić

specijalista opšte hirurgije

Doc. dr Srđan Nikolić

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista onkološke hirurgije

Doc. dr Maja Pavlov

specijalista opšte hirurgije

Doc. dr Ebrahimi Keramatollah

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Predrag Sabljak

specijalista opšte hirurgije

Ass. dr Ognjan Skrobić

specijalista opšte hirurgije

Ass. dr Nikola Panić

specijalista interne medicine

Prim. dr Miloš Popović

specijalista opšte hirurgije

Prim. dr Marijana Milović Kovačević

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

dr Dušan Ristić

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

dr Marija Ristić

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

dr Predrag Kovačević

specijalista opšte hirurgije

dr Tatjana Cvejić Pašić

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

dr Milana Matović

specijalista interne medicine

dr Nenad Ivanović

doktor medicine