Gastroenterologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem funkcionalnih i organskih oboljenja sistema organa za varenje (jednjaka, želuca, tankih creva, debelog creva, rektuma), bilijarnog sistema (jetre, žučnih puteva, žučne kese) i pankreasa.

Pregled gastroenterologa traje 20-30 minuta i bezbolan je. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged abdomena, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija. U slučaju potrebe predlaže se dalja dijagnostika.