Biografija

Dr Mijalković je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1991. godine. Po završetku studija, zaposlio se na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Kliničkog Centra Srbije, gde i danas radi. Specijalizaciju iz interne medicine je završio na istom fakultetu 1997. godine, a Magistarski rad odbranio 1999. godine, temom iz oblasti gastroenterologije: "Infekcija sa Helicobacter pylori i uklusna bolest želuca".

Usavršavao se u zemlji i inostranstvu, gde posebno treba istaći usavršavanje na Institutu "Gustave Roussy" u Francuskoj. Završio je subspecijalizaciju iz onkologije 2007. godine na Institutu za Onkologiju u Radiologiju Vojvodine, nakon čega nastavlja da radi na KCS, kao digestivni onkolog. 2009. godine je osnovao Odeljenje za digestivnu onkologiju, čiji je i danas šef. Dr Mijalković je od 2015. godine Predsednik Republičke Stručne Komisije za citotoksične i molekularno ciljane lekove, pri Ministarstvu Zdraljva Republike Srbije.

Strani jezici

  • Engleski jezik