Pregled specijaliste

Plasiranje intragastričnog balona za mršavljenje pre svega podrazumeva multidiscipolinarni pristup. Da bi se došlo do željenog cilja u smislu značajnog gubitka na telesnoj težini mora se kombinovati više specijalnosti.

Prvi pregled je detaljan razgovor i objašnjenje procedure od strane iskusnog endoskopiste koji će sprovesti celu proceduru, sa posebnim osvrtom na prednosti i mane. Ukoliko osobe uzimaju neke lekove, neki lekovi mogu biti isključeni nekoliko dana ili na dan intervencije. Takođe se preproučuje da se pre intervencije nekoliko dana uvede terapija inhibitorima protonske pumpe kako bi se smanjilo lučenje želuzdačne kiseline nakon ugradnje balona.

Nakon prvih informacija svi pacijenti bi pre ugradnje balona trebalo da budu pregledani od strane endokrinologa i nutricioniste, kako bi se sprovela kranje idnividualna priprema, terapija i ishrana.

Takođe u slučaju da se osoba odluči za anasteziju u vidu analgosedacije, biće pregledana i od strane kardiologa i anesteziologa (EKG i laboratorijski testovi), kako bi se dobila dozvola za interevcniju u analgo-sedaciji (kratkotrajna anestezija).

Način ishrane

Dan pre intervecnije – uzima se lagana hrana, salate, bistre supe, voda ili čajevi bez šećera.

Na dan intervencije – nije dozvolljen unos hrane 6h i tečnosti 2 h pre intervecnije.

Reflux Centar Sertifikat Orbera
REFLUX CENTAR – Jedini regionalni akreditovani centar za primenu želudačnog balona u lečenju prekomerne gojaznosti.

Naši eksperti

Prof. dr Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

Ass. dr Ognjan Skrobić

specijalista opšte hirurgije

Cenovnik

Specijalistički pregled

  • Specijalistički pregled

    5.000,00 - 6.000,00

Endoskopsko plasiranje balona za mršavljenje