Šta je perkutana endoskopska gastrostoma?

Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG) je interventna endoskopska procedura kojom se plasira nutritivna (za ishranu) stoma u želudac kombinacijom endoskopske procedure i kreiranjem minimalnog otvora na koži prednjeg trbučnog zida. Plasiranje je potrebno kada osoba nije u stanju da nadoknadi dnevne potrebe za tečnošću, hranom i energijom. U odnosu na nazogastričnu sondu PEG omogućava znatno veći komfor pacijentu i eliminiše rizik od komplikacija koje mogu nastati usled produžene ishrane preko NGS (erozivni ezofagitis, peptične stenoze, kao i dekubitalne rana na nosu)

Indikacije

 • Privremeni ili trajan poremećaj akta gutanja

 • Neoplazme usne šupljine, orofarinksa i jednjaka (samo ukoliko postoji prolaznost za endoskop)

 • neurološke bolesti koje mogu dovesti do disfagičnih odnosno afagičnih smetnji (moždani udar, multipla skleroza, Parkinsonova bolest, tumori mozga, neonatalne encefalopatije, amiotrofična lateralna skleroza i demencija)

 • Pojedina neurohirurška stanja

 • Povrede i opekotine regije glave i vrata

Tehnika izvođenja

 • Trajanje oko 15 minuta, ne zahteva opštu anesteziju, već samo analgo-sedaciju i lokalnu anesteziju.

 • Može se načiniti kod bolesnika teškog zdravstvenog stanja na krevetu, ali i kod ambulantnih bolesnika, koji se zbog toga ne moraju hospitalizovati.

 • Lokalni anestetik / lidokain koristi se za infiltraciju trbušnog zida, a u obliku spreja za lokalnu anesteziju zida farinksa.

 • Pulsna oksimetrija predstavlja rutinski monitoring bolesnika, a prema potrebi i EKG.

 • Od tehnika plasiranja PEG-a najčešće se primenjuje „pull“ ili tzv. „potezna“ PEG:

 • Konvencionalno manometrijsko ispitivanje završava se merenjem bazalnog pritiska i relaksacije gornjeg sfinktera – GES-a.

  • Početna faza je dijagnostička EGDS, kojim se ujedno insuflira vazuh u cilju distenzije želuca i podizanja prema abdominalnom zidu.

  • Transluminacija omogućava markiranje mesta na koži gde je prednji zid želuca najbliži trbušnom zidu, a između njih nema drugih struktura, pa je zato taj deo kože najintenzivnije osvetljen.

  • Nakon manje incizije, u lumen želuca se uvodi vodič kateter kroz koji se plasira konac, koji se potom EGDS-om izvuče kroz usta. Potom se konac pričvrsti za tubus za ishranu (poliuretanski ili silikonski, debljine 18F – 28F).

  • Povlačenjem natrag prema želucu, tubus se izvuče kroz prednji zid želuca i trbušnog zida na kožu, a nakon provere položaja gastroskopom, učvrsti retencionim mehanizmom. Intervencija se završva postavljanjem ventila i adaptera na tubus, čime se omogućava hranjenje bolesnika.

Pročitajte

Naši eksperti

Prof. dr Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Predrag Sabljak

specijalista opšte hirurgije

Ass. dr Ognjan Skrobić

specijalista opšte hirurgije

Cenovnik

Specijalistički pregled

 • Specijalistički pregled

  5.000,00 - 6.000,00

Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG)

Gastroskopija (EGDS)

 • Naši eksperti pružaju usluge gastroskopije i gastroskopije u anesteziji po akcijskim cenama od 9.800,00 odnosno 15.300,00 dinara. Pozovite naš Call Centar na +381 11 3612 481 i informišite se o dostupnim akcijskim terminima.