U Specijalnoj internističkoj bolnici "Vesalius" dostupne su najsavremenije terapijske mogućnosti, koje se koriste i u vodećim svetskim onkološkim centrima. Tim iskusnih onkologa učestvuje u donošenju konzilijarnih odluka, a uz saglasnost i motivisanost pacijenata navedene konzilijarne odluke se mogu sprovoditi i u našem Centru.

Naš tim omogućava da svi pacijenti imaju detaljan uvid u svoju bolest, proces lečenja, prognozu bolesti, kao i planiranje potencijalnih dijagnostičkih i drugih procedura. Pored specifičnog lečenja malignih bolesti, naši lekari će Vam pomoći kako u terapiji bola, tako i u terapiji neželjenih efekata, čime se obezbeđuje lečenje u pravilnim vremenskim intervalima uz primenu adekvatnih doza terapija bez potrebe za redukcijom istih.

Tokom procesa lečenja neophodan i sveprisutan cilj je da obezbedimo adekvatan kvalitet života naših pacijenata, te Vam pored ostalog stojimo na raspolaganju oko saveta vezano za ishranu, kao i oko primene komplementarne terapije.

Usluge

Naši eksperti

dr Dušan Ristić

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

Prof. dr Nenad Mijalković

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Prim. dr Marijana Milović Kovačević

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

Doc. dr Srđan Nikolić

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista onkološke hirurgije

dr Marija Ristić

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

dr Milana Matović

specijalista interne medicine

Cenovnik

Onkologija