Šta je PillCam®?

PillCam® ("kamera u piluli") predstavlja visoko inovativnu tehnologiju, koja omogućava da se potpuno neinvazivno ostvari pregled celokupnog digestivnog trakta. Izvodi u ambulantnim uslovima, odnosno ne zahteva ostanak u bolnici. Kapsula je opremljena kamerom i LED svetlom koja nakon što se proguta, prolazi kroz digestivni trakt praveći veliki broj fotografija visoke rezulucije, koje se bežičnim putem prenose na portabilni rekorder. Kapule su veličine prosečne antibiotske kapsule.

U našoj Bolnici se sprovode tri vrste bežične endoskopije:

 • Snimanje tankog creva standardnom video kapsulom

 • Snimanje debelog creva standardnom video kapsulom

 • Snimanje digestivnog trakta sa posebnom tankom video kapulom za pacijente sa Kronovom bolešću

Tehnika izvođenja

Svaka od ovih kapsula snima dva snimka u sekundi tokom 7 sati snimanja, a ti snimci se putem senzora dopremaju do rekordera koji se nosi oko struka. Nakon što se kapsula izbaci prirodnim putem i prestane da produkuje fotografije, pregled je završen a podaci se sa rekordera, koji je bolesnik sve vreme nosio sa sobom, prebacuju na računar.

Uz pomoć posebnog softvera fotografije se pregledaju i obrađuju. Po završetku pregleda svi snimci se skladiše u personalni računar, gde se obradjuju i analiziraju do detalja. Ukupno se napravi blizu 50000 snimaka visoke rezolucije koji se analiziraju kao dugometražni film u trajanju od dva sata.

PillCam® za tanko crevo

PillCam® za tanko crevo - Uredan nalaz

PillCam® za tanko crevo - Patološki nalaz

Indikacije

Obzirom da postoji jako malo dijagnostičkih procedura kojima se može ispitati tanko crevo, PillCam® sistem za tanko crevo predstavlja odličnu alternative i pouzdanu dijagnostičku procedure za praćenje aktivnosti ove bolesti.

 • dijagnostika teško uočljivih promena na tankom crevu

 • dijagnostika mesta nejasnog krvarenja iz gastrointestinalnog trakta

 • uočavanje i praćenje lezija koje govore u prilog zapaljenskih oboljenja creva (kao što je Crohn-ova bolest)

 • lezije koje mogu biti potencijalni uzroci anemije usled nedostatka gvožđa

 • tumori tankog creva

Kontraindikacije

 • postojanje sumnje ili dokazana opstrukcija gastrointestinalnog trakta

 • pacijenti sa prethodno ugrađenim pacemakerom ili drugim električnim uređajima

 • pacijenti kod kojih postoji poremećaj akta gutanja

PillCam® za debelo crevo

PillCam® za debelo crevo - Uredan nalaz

PillCam® za debelo crevo - Patološki nalaz

Indikacije

Glavna namena ovog sistema je da zameni kolonoskopski pregled.

 • Ispitivanje zbog sumnje na kancer kolona kod osoba starijih od 40 godina

 • Abnormalna stolica (krvava, tamno obojena)

 • Uporna dijareja (proliv)

 • Anemija usled nedostatka gvožđa (smanjeni broj eritrocita zbog nedostatka gvožđa)

 • Porodična istorija kancera kolona

 • Prethodna istorija polipa ili kancera kolona

 • Hronični, neobjašljiv bol u stomaku

Prednosti u odnosu na kolonoskopiju

 • Klasična kolonoskopija je često vrlo neugodna zbog čega se ponekad odustaje od pregleda ili se on odlaže.

 • Kod određenog broja pacijenata nije moguće iz anatomskih razloga (npr. postojanja priraslica) ili nepodnošenja pregleda načiniti kompletnu kolonoskopiju, dok koddrugih postoji i povišen rizik od izvođenja kolonoskopije zobg uzimanja antikoagulantne terapije, hronične obstruktivne bolesti pluća, kardioloških komorbiditeta, starosti i dr.

 • Nakon gutanja kapsule, koja će tokom narednih osam do deset sati snimiti kompletan digestivni trakt, u uslovima potpunog komfora i bez neprijatnosti, a lekar dobija više podataka nego klasičnom kolonoskopijom.

Kontraindikacije

 • postojanje sumnje ili dokazana opstrukcija gastrointestinalnog trakta

 • pacijenti sa prethodno ugrađenim pacemakerom ili drugim električnim uređajima

 • pacijenti kod kojih postoji poremećaj akta gutanja

Naši ekspert

Prof. dr Miodrag Krstić

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Cenovnik