Ishrana kod osoba sa kolostomom

"Pri svakom oboljenju duhovna vedrina i dobar apetit predstavljaju dobar, a suprotne pojave loš znak". - Hipokrat

Osobe sa kolostomom

 • u nivou poprečnog debelog creva (transverzostoma) imaju kraći deo debelog creva, očuvanu funkciju varenja hrane i resorpcije hranljivih materija i lekova celom dužinom takog creva i kratkog dela debelog creva. Ređi su deficiti koji se moraju nadoknađivati.
 • u nivou sigmoidnog dela debelog creva (sigmoidostoma) imaju skoro sasvim očuvanu funkciju varenje hrane, resorpcije hranljivih materija i lekova ukoliko je preostali deo organa za varenje sačuvao fiziološku funkciju.

Sadržaj i izgled stolice

 • tečna i izlučuje se u nepravilnim intervalima, neposredno nakon operacije.
 • posle 10 do 14 dana počinje da se zgrušava, urednije i u određenim intervalima da se prazni.
 • kod transverzostome stolica je gusta i formirana, pražnjenje je jedan do dva puta na dan.
  Upozorenje
 • Adaptirati vrstu hrane prema količini stolice i prisustvu gasova

PREPORUKE

 • Jesti uobičajeno, češće i u umerenim količinama, dobro sažvakati hranu
  Kolostoma i lekovi
 • u donjim partijama tankog creva se resorbuje vitamin B12
 • antibiotici uništavaju crevnu floru (posledica proliv i gasovi)
 • analgetici (lekovi protiv bolova) usporavaju rad creva
 • neki lekovi protiv kiseline u želucu mogu da izazovu proliv
 • lekovi za izbacivanje vode mogu da poremete odnos minerala
 • lekovi protiv želudačne kiseline sa aluminijumom izazivaju zatvor