Priprema za kolonoskopiju

Pre nego što pristupite pregledu vaše debelo crevo mora biti potpuno ispražnjeno od sadržaja koji se normalno nalazi u njemu. Svako prisustvo ostataka u crevu može vašem lekaru – endoskopisti otežati pregled, a samim tim omogućiti previd nekih abnormalnosti na zidu creva

Nedelju dana pred pregled ne treba uzimati preparate gvožđa i hranu koja sadrži semenke (susam, musli, paradajz, papriku, grožđe, kivi) kao i spanać i zelenu salatu.

  Nemojte zaboraviti da podsetite svog lekara o terapiji koju koristite i koju treba podestiti nedelju dana pre pregelda. Naročito treba skrenti pažnju ukoliko se lečite od šećerne bolesti, visokog pritiska, ili uzimate lekove protiv zgrušavanja krvi, aspirine, odnosno ako uzimate preparate za nadoknadu gvožđa. Treba privremeno prestati sa uzimanjem nekih od ovih lekova oko nedelju dana pre pregleda.
 • Pet dana pre pregled treba prestati sa uzimanjem Aspirina i Cardiopirina.
 • Ako koristite lekove koji razređuju krv (Plavix, Farin, Sintrom) konsultujte se sa lekarom kako bi ste u odgovarajuće vreme prestali sa njihovim uzimanjem.
 • Ako ste dijabetičar i koristite insulin u terapiji, obratite se Vašem endokrinologu radi dobijanja saveta o načinu pripreme za pregled.

Da bi se kvalitetno pripremili nepohodno je sprovesti detaljnu pripremu koja počinje dva dana pre zakazanog pregleda. Klizme se retko upotrebljavaju u procesu pripremanja, ali nekada mogu biti korisne ako se upotrebe nekoliko sati pre pregleda.

  Prvi dan
 • Ne uzimati čvrstu hranu dva dana uoči pregleda, pogotovu slabo svarljivu i hranu sa puno ostataka (musli, koštunjavo voće, sveže voće i povrće sa dosta celuloze).
 • Tečnosti koje unosite treba da budu ograničene na čistu vodu ili bistre rastvore odnosno čajeve. Potrebno je izbegavati crveno prebojene tečnosti jer mogu biti pogrešno tumačene kao prisustvo krvi u crevima.
  Drugi dan
 • Uzimanje sredstva za čišćenje je standardna procedura u pripremi za pregled. Od vašeg doktora ili medicinskog tehničara dobićete precizno uputstvo o uzimanju laksativnih preparata dan ili jutro uoči pregleda. Ova sredstva će omekšati vašu stolicu do potpuno tečnog stanja. Izbacivanje svetlo žute vode bez prisustva čvrstih sastojaka znak je da ste dobro pripremljeni za pregled.
 • U 07 h pre podne rastvoriti 2 kesice praška FORTANS u 2 litre vode i popiti u roku od 4 sata.
 • U 14 h ppopiti još 2 litre vode u kojoj su rastvorene 2 kesice FORTRANSA u roku od naredna 4 sata.
 • Tokom dana popiti najmanje još 4 litre bilo koje tečnosti (limunada, čajevi, voda).
 • Potpunu obustavu uzimanja hrane i pića sprovesti od ponoći uoči pregleda.