Priprema za 24h pH metriju jednjaka

Dijagnostička procedura 24 časovne pH metrije / impedance može biti načinjena dok je osoba na acidosupresivnoj terpiji (lečenje inhibitorima protonske pumpe ili H2 blokatorima) ili ako je predhodno prekine njihovo korišćenje. Odluka da li će ova dijagnostička procedura biti načinjena sa ili bez prekidanja terapije zavisi od prirode same bolesti

    U slučaju da je potrebno prekinuti sa uzimanjem lekova pre sprovođenja testa, treba znati sledeće:
  • Inhibitore protonske pumpe treba prekinuti sa uzimanjem 7 dana pre testa: Omperazole, Lansoprazole, Rabeprazole, Pantoprazole (Controloc), Esomeprazole (Nexium), Dexlansoprazole (Dexilant)
  • Blokatore H2 receptora treba prekinuti sa uzimanjem 2 dana pre testa: Ranitidin, Cimetidin, Nizatidin, Famotidin.
  • Prokinetice treba prekinuti sa uzimanjem 1 dan pre testa: Reglan (Metoclopramid) i Gastroperidon (Domperidon)
  • Antacide treba prekinuti sa uzimanjem 6 sati pre testa: Gelusil-Lac, Alka-Seltzer, Gaviscon, Riopan, Tums
  • 4 – 6 sati pre testa ne uzimati tečnosti i hranu

Imajte u vidu da će u određenim slučajevima Vaš lekar zahtevati da nastavite sa uzimanjem predhodno propisane terapije kako bi se ustanovila njena efikasnost.