Helicobacter pylori - Šta je ona u stvari i zašto je bitno eliminisati je?

Helicobacter pylori predstavlja jednu od najpoznatijih bakterija u svetu danas. Svedoci smo kako je prepoznatljivost Helicobacter pylori poslednjih decenija rasla, ne samo u stručnoj, nego i ceolokupnoj javnosti. Siguran sam da bi najmanje 8 od 10, ako ne i svih 10 slučajnih prolaznika, na pitanje da li je čulo za bakteriju pod ovim imenom odgovorilo potvrdno. Međutim, ako bismo došli do kvaliteta i istinitosti informacija koje opšta, pa donekle i stručna javnost, ima na temu Heliobactera tu je situacija uveliko drugačija. Helicobacter pylori vremenom je počela da bude povezivana sa mnoštvom, ne samo poluistina i pogrešno protumačenih činjenica, već i pravih neistina - od kojih su neke dobile gotovo kutlni status. Stoga postoji potreba da se ovoj temi još jednom vratimo i bacimo svetlo na to šta je Helicobacter pylori i zašto je bitno eliminisati je.

Najčešće zablude o Helicobacter pylori

  • Infekcija ovom bakterijom uvek daje simptome – netačno, 80 odsto pacijenata ne razvije simptome infekcije
  • Helicobacter je bezazlena bakterija i nema potrebe da se leči ukoliko ne proizvodi tegobe – netačno, u određenom broju slučajeva nelečena infekcija može dovesti do razvoja karcinoma želuca
  • Test iz krvi sa sigurnošću otkriva prisustvo ove bakterije – netačno, zlatni standard je biopsija uzorka uzetog gastroskopijom
  • Helicobakter se može eliminisati dijetama – netačno, različite dijete mogu doprineti smanjenju simptoma ali ne i eliminaciji infekcije

Šta je Helicobacter pylori i po čemu je posebna?

Helicobater pylori je bakterija koja ima jednu, gotovo jedinstvenu sposobnost među bakterijama - mogućnost da preživi u kiseloj želudačnoj sredini. Njena građa i metabolička svojstva koja poseduje omogućavaju joj da se smesti ispod tankog sloja sluzi koji prekriva sluznicu želuca i da u okolini samih ćelija za koje se veže neutrališe kiselost koja je inače smrtonosna za ostale bakterije. Na taj način ova bakterija osvaja naizgled potpuno negostoljubiv prostor sluznice želuca u kome dalje može da ispoljava svoju aktivnost.

Zbog čega je infekcija bakterijom Helicobacter pylori bitna?

Po naseljavanju na sluznicu domaćina Helicobacter pylori oštećuje sluznicu želuca i dvanaestopalačnog creva preko nekoliko različitih mehanizama. Pre svega, amonijak koji ova bakterija stvara kako bi neustralisala kiselu sredinu želuca deluje toksično na epitelne ćelije. Sem toga, ona proizvodi čitavu paletu enzima i toksina koji neutrališu odbrambene mehanizme želuca i dvanaestopalačnog creva i oštećuju njihove ćelije. Ovo u konačnici dovodi do zapaljenja koje se manifestuje kao gastritis, duodenitis (ili oboje), a u svom daljem razvoju vodi ka nastanku čira na želucu i/ili dvanaestopalačnom crevu i, u određenom broju slučajeva, kao posledica kontinuirane inflamacije i do razvoja karcinom želuca. Naravno ovo ne znači da će svi pacijent ificirani Helicobacterom razviti sva navedena stanja. Većina inficiranih razvije gastritis i/ili duodenitis, jedan deo njih ulkuse na želucu i dvanaestopalačnom crevu, a još manji deo karcinom želuca. Međutim neupitna je činjenica da infekcija Helicobacterom pylori u određenom broju slučajeva izaziva karcinom želuca te ga je stoga Svetska zdravstvena organizacija i svrstala među karcinogene prvog reda.

Kako je Helicobacter pylori otkriven?

Deo svoje početne „popularnosti”, bar u stručnim krugovima, Helicobacter pylori duguje i načinu na koji je otrkiven i povezan sa nastankom prethodno navedenih stanja. Naime, dva australijska lekara Beri Maršal i Robin Voren imala su ideju da, do tada sporadično identifikovana i nedovoljno ispitana bakterija, koju su izolovali iz želudačnog soka i biopsija želuca svojih pacijenta, izaziva zapaljenje želuca i čir na želucu. Kako svoju pretpostavku nisu mogli da dokažu, Maršal je odlučio da popije bakterijsku kulturu bakterije koja će kasnije biti nazvana Helicobacter pylori sa idejom da eksperimentom uživo dokaže njeno štetno dejstvo. Iako je Maršal očekivao da se štetno dejstvo ove bakterije pokaže za nekoliko meseci, nije morao dugo da čeka. Već posle nekoliko dana došlo je do razvoja gastritisa koji je osmog dana potvrđen na endoskopiji dok su biopsije pokazale prisustvo Helicobacter pylori. Za ovo i dalja istraživanja na ovu temu Maršal i Voren nagrađeni su Nobelovom nagradom za medicinu.

Koji su simptomi infekcije bakterijom Helicobacter pylori?

Infekcija ovom bakterijom može dati čitav niz simpotoma povezanih sa oboljenjim koje izaziva, a to su pre svega zapaljenje sluznice želuca i dvanaestopalačnog creva, čirevi i u određenom broju slučajeva karcinom želuca. Simptomi se kreću od osećaja nelagodnosti u predelu želuca, osećaja težine u želucu, gubitka apetita, bola ili pečenja u spoju rebarnih lukova, gorušice, mučnine, pa do povraćanja koje može biti uz primese krvi, veoma jakih bolova u trbuhu i crne stolice. Međutim, važno je napomenuti da je više od 80 odsto pacijenata inficiranih Helicobacterom asimptomatsko tj. nemaju nikakve simptome. To naravno ne znači da ovakve pacijente ne treba lečiti jer i u slučaju odsustva simptoma ova bakterija pokazuje svoje štetno dejstvo.

Kako se širi infekcija bakterijom Helicobacter pylori?

Tačan put prenosa ove bakterije nije još uvek poznat. Predpostavlja se da se ona može preneti oro-oralnim kao i feko-oralnim putem, tj. bliskim kontaktom, prljavim rukama, zagađenom vodom i hranom. Međutim, ono što je poznato jeste da sama infekcija ima karakteristiku da zahvata čitave porodice odnosno da se lako prenosi između osoba koje su u svakodnevnom kontaktu. Stoga bi kod pacijenata kod koji je identifikovan Heliobacter pylori trebalo testirati i članove njihovih porodica kako bismo izbegli da se u slučaju eliminacije pacijent ponovno zarazi ovom bakterijom iz svog okruženja.

Kako se otkriva infekcija bakterijom Helicobcater pylori?

Postoji više načina na koji se može otkriti infekcija. Zlatni standard predstavlja ispitivanje biopsija koje se uzimaju u toku gastroskopije. Naravno postoje i drugi, manje invazivni, načini da se identifikuje Helicobacter pylori. Među njima su i izolovanje antigena Helicobacter pylori iz stolice, izdisajni ureza test, kao i test na prisustvo antitela na Heliobacter u serumu sa kojim treba biti naročito oprezan jer ne upućuju sva antitela na akutnu infekciju Helicobacterom. Za ispitivanje uspešnosti eliminacije Helicobactera nakon terapije treba koristiti ili fekalni ili izdisajni test dok je test iz seruma tu od vrlo ograničene vrednosti.

Kako se leči infekcija bakterijom Helicobacter pylori?

Helicobacter pylori predstavlja jednu vrlo otpornu bakteriju koja je navikla na preživljavanje u izuzetno negostoljubivim uslovima kao što je sluznica želuca. Stoga terapija za eliminaciju Helicobactera podrazumeva upotrebu više antibiotika u isto vreme, a to je po najnovijim vodičima za našu zemlju tri, uz istovremenu upotrebu lekova koji smanjuju lučenje želudačne kiseline kako bi antibiotici mogli da deluju. Naravno, izuzetno je bitno u ovu terapiju uključiti i dobar probiotik kako bi se izbeglo da antibiotska terpaija dovede do drugih poremećaja kao što su dijareja ili bolovi u trbuhu izolovani poremećajem crevne flore.

Šta kada terapija ne uspe?

Kao što smo napomenuli, Heliobacter pylori je izuzetno rezistentna bakterija i može se desiti da terapija ne uspe. U tim slučajevima se ordinira novi terapijski ciklus sa alternativnim antibioticima i eventuanim dodatkom dodatnih lekova kao što su preparati bizmuta, a ako efekat i tada izostane može se zasejati i kultura Helicobacter pylori dobijene sa biopsijskih uzoraka kako bismo identifikovali pojedinačne antibiotike koji bi trebalo da eliminišu infekciju. Da li bakterija Helicobacter pylori može izazvati i druge probleme sem problema sa želucom i dvanaestopalačnim crevom? Postoje nedovoljni dokazi o umešanosti Helicobactera u nastanak izvesnih kardiovaskularnih, očnih i neuroloških bolesti kao i u nastanak određenih alergija. Međutim dok se ne pojave potpuniji i snažniji naučni dokazi za ove tvrdnje Helicobacter pylori infekcija primarno ostaje bolest gastrointestinalnog trakta.

Da li postoje alternativne metode lečenja Helicobacter pylori?

Savremena medicina ne priznaje alternativne metode lečenja infekcije Helicobacterom pylori. Različite dijete mogu doprineti smanjenju simptoma, ali ne i eliminaciji infekcije. Ne postoje naučni dokazi da se čajevima ili preparatima na biljnoj bazi može izlečiti infekcija Helicobacterom. Važno je napomenuti da se odlaganjem adekvatne terapije i primenom alternativnih metoda lečenja samo produžava vreme od dijagnoze do izlečenja što može imati ozbilje posledice na zdravlje pacijenta.

Autor teksta

ass. dr Nikola Panić

specijalista interne medicine