Barrx™ sistem za radiofrekventnu endoskopsku ablaciju Barrett-ovog jednjaka

Barrx™ sistem za radiofrekventnu endoskopsku ablaciju danas predstavlja najprihvaćeniju metodu za lečenje Barrett-ovog jednjaka. Barrx™ sistem omogućava potpuno uklanjanje Barrett-ove sluzokože tokom kratke endoskopske procedure i predstavlja značajno sigurniju alternativu pažljivom praćenju bolesnika sa intestinalnom metaplazijom ili displazijom niskog stepena. Procedura se pokazala kao izrazito efikasna, sa niskom incidencom neželjenih efekata, dok su velike svetske studije pokazale da je stepen kompletnog uklanjanja BJ ovom metodom izrazito visok.

Intervenciju izvode naši eksperti iz oblasti gastrointestinalne hirurgije, koji su zbog svog dosadašanjeg višegodišnjeg profesionalnog rada visoko priznati u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti.

prof. dr

Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

asist. dr

Ognjan Skrobić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

    Cena intervencije
  • 258.000,00 - 298.000,00 dinara

Cena zavisi od vrste Barrett-ovog jednjaka / specifičnosti katetera. Za više informacija kontaktirajte nas na: +381 11 3612 478

Ablacija je tehnika kojom se tkivo zagreva dok ne prestane da bude živo. Barrx™ sistem predstavlja poseban vid ablacije u kojoj se toplotna energija prostire na precizan i kontrolisan način. Primenom ablativne energije uz pomoć Barrx™ tehnologije moguće je potpunosti ukloniti izmenjenu sluzokožu bez oštećenja okolnog, zdravog tkiva jednjaka. Ova tehnologija omogućava brzu isporuku energije visoke snage sa odgovarajućom i sigurnom kontrolom širine i dubine prodiranja u tkiva. Visoka snaga omogućava izuzetno kratko vreme odavanja energije, čime se značajno smanjuje rizk od termalnog prodora u dublje slojeve zida jednjaka i sprečava povreda podsluzokožnog tkiva i posledičnog stvaranja suženja jednjaka.

Barrx™ sistem radiofrekventne ablacije se sastoji iz dva različita ablaciona sistema: Barrx™ sistem 360 se koristi za lečenje većih površina Barrett-ovog jednjaka i kod promena koje zahvataju celu cirkumferencu jednjaka, dok se Barrx™ sistem 90 sprovodi u slučajevima kraćih prstenastih izvrata Barrett-ove sluzokože ili kada postoji potreba za rezidualnom odsno ponovljenom ablacijom. Procedura se izvodi u opštoj anesteziji po tipu analgosedacije (Barrx™ 90), ili opštoj endotrahealnoj anesteziji (Barrx™ 360). U toku pregleda endoskopista naslanja površinu katetera na izmenjenu sluzokožu, aplikuje radiofrekventnu energiju, i potom endoskopom uklanja tretiranu sluzokožu. Procedura traje oko 20 minuta za Barrx™ 90, odnosno oko 40 minuta za Barrx™ 360. Nakon buđenja iz anestezije, i par sati provednih na posmatranju, bolesnici mogu napustiti bolnicu.

Par dana nakon intervencije pacijenti mogu osećati nelagodnost ili povremene bolove u grudima ali i povremene slabije teškoće pri gutanju. Ovi simptomi u potpunsti nestaju uglavnom u roku od 3-4 dana. Nakon endoskopske ablacije pacijenti dobijaju terapiju inhibitorima protonske pumpe (IPP) kojom se smanjuje kiselost želudačnog sadržaja kako bi se ubrzao proces zalečenja tretiranog dela jednjaka i posledično zamenio oboleli deo tkiva zdravom sluzokožom (pločastoslojevitom) jednjaka. Kontrolni pregled se zakazuje za 2-3 meseca kako bi se procenilo kako je pacijent odreagovao na terapiju.