24h pH metrija i impendanca jednjaka

24 časovna pH metrija kombinovana sa impedancom jednjaka predstavlja najsavremeniju dijagnostičku proceduru u evaluaciji gastroezofagealne refluskne bolesti (GERB-a). Ovaj pregled se preporučuje kod osoba koje imaju gorušicu i sumnju na gastroezofagealnu refluksnu bolest, a kod kojih radiografskim i endoskopskim pregledom nije dokazano postojanje patološkog refluksa. Takođe, može biti značajna dopunska metoda u pripremi bolesnika i postavljanju indikacija za antirefluksnu hirurgiju. U slučaju da postoji sumnja na patološki refluks kiseline u ždrelo koristi se specifična dualna 24 časovna pH metrija, gde se sa dva senzora određuje prisustvo kiseline u završnom delu jednjaka, ali i u ždrelu.

Intervenciju izvode naši eksperti iz oblasti gastrointestinalne hirurgije, koji su zbog svog dosadašanjeg višegodišnjeg profesionalnog rada visoko priznati u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti.

prof. dr

Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

asist. dr

Ognjan Skrobić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

  Cena intervencije
 • 25.000,00 dinara

Za više informacija kontaktirajte nas na: +381 11 3612 478

Na ovaj način se pored mogućnosti detekcije kiselinskog refluksa, može detektovati i refluks bilo kakvog sadržaja u jednjak, gasa odnosno slabo kiselog ili alkalnog. Takodje se može odrediti i sastav refluksa, u odnosu na to da li je tečan, gasoviti ili mešoviti. Zahvaljujući senzorima za impedancu koji pokrivaju kompletnu dužinu jednjaka, moguće je ustanoviti i nivo jednjaka odsnono ždrela do kojeg se refluksni sadržaj vraća.

  Indikacije
 • Sumnja na patološki gastroezofaegalni refluks (GERB), odnosno na preterano vraćanje želudačnog sadržaja u jednjak, bez ili sa postojanjem oštećenja sluzokože jednjaka vidljivim tokom endoskopskog peregleda.
  Rezultati ispitivanja
 • broj refluksnih epizoda
 • sadržaj i dužina trajanja refluksnih epizoda
 • povezanost simptoma sa refluksnim epizodama
 • prisustvo refluksa u ždrelu
 • ekstraezofagealna priroda simptoma

Prednost u odnosu na druge metode dijagnostike refluksa

U poređenju sa ranijim metodama merenja pH vrednosti u jednjaku kao što su samo pH metrija i BRAVO sistem, ova metoda, koja pored senzora za pH vrednost sadrži i 8 kanala impedance, određuje i tip refluksata (kiselinski, alkalni ili mešoviti) kao i visinu do koje refluks iz želuca doseže u jednjak.

Karakteristike

 • Omogućava otkrivanje i odredjivanje svih tipova refluksnih epizoda: tečnih, gasovitih odnosno mešovitih.
  • Tečan refluksat može biti kiselinski i nekiselinski
  • Mešoviti refluksat predstavlja kombinaciju gasa i tečnosti
 • Specifičnost – veoma visoka
  • otkrivanje neacidnog i nelikvidnog reluksa, prevashodno kod bolesnika na dugotrajnim terapijama lekovima, ili kod izrazite osetljivosti sluzokože jednjaka
 • Senzitivnost za dokazivanje refluksnih epizoda – 99%

Tehnika pregleda

 • Kateter
  • Pregled se izvodi tako što se tanka cevčica (kateter) koja na sadrži nekoliko senzora na različitim lokalizaciajma, kroz nos plasira u završni deo jednjaka. Sam kateter može pričinjavati manji osećaj nelagodnosti, posebno u nivou ždrela, ali najveći procenat ispitanika uspešno sprovede celodnevni pregled.
 • Potrabilni aparat
  • Drugi kraj katetra je priključen za portabilni aparat, koji vrši snimanje signala koji se detektuje u jednjaku. Ovaj aparat je mali i omogućava da osoba, u danu kada joj se pregled izvodi, ima normalnu pokretljivost, vrši svakodnevne životne aktivnosti i uzima redovne obroke. Na portabilnom uređaju postoje posebne komande koje je potrebno pritisnuti kada pacijent uzima hranu, legne, ili kada ima simptome.
 • Kompjuterska obrada
  • Nakon pregleda lekar će izvaditi cevčicu iz nosa, i potom se zapis sa portabilnog uređaja prebacuje na računar sa posebnim softverskim programom. Kompjuterski se određuje broj, trajanje i tip epizoda gastroezofagealnog refluksa, čime se dobija se specifičan zbir, na osnovu kojeg se procenjuje da li postoji i kakav je patološki refluks želudačnog sadržaja u jednjak.