O Reflux Centru

Dobro došli u REFLUX CENTAR BEOGRAD

REFLUX CENTAR je prvi visoko specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i lečenje benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema.

Centar nudi potpuno idividualan pristup kod benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema, promovišući adekvatnu prevenciju na osnovu kvaliteta pružanja usluga. Obezbeđujemo savremenu visoko specijalizovanu dijagnostiku, savete o načinu ishrane i života, kao i pravilnu medikamentoznu terapiju odnosno minimalno invazivno, laparoskopsko, hirurško lečenje.

Osnovne vrednosti REFLUX CENTRA predstavljaju savremeno shvatanje problematike i izražena profesionalnost u lečenju, kao i težnja edukaciji stručne i šire javnosti o prevenciji i najadekvatnijem lečenju, unapređujući svest pojedinca o zdravlju uopšte.

Povezanost sa vodećim svetskim centrima koja se bave oboljenjima jednjaka i želuca omogućava nam kontinuiranu razmenu informacija i iskustava.

prof. dr

Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

asist. dr

Ognjan Skrobić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg