Multidisciplinarni konzilijum za tumore

CDB Vesalius je posvećen brzom i efikasnom dijagnostikovanju i lečenju malignih bolesti. Lečenje  malignih bolesti se sprovodi najefikasnijim metodama i lekovima u skladu sa savremenim svetskim onkološkim vodičima (ESMO, NCCN, ASCO).

U centru za digestivne bolesti "Vesalius" dostupne su najsavremenije terapijske mogućnosti, koje se koriste i u vodećim svetskim onkološkim centrima. Tim iskusnih onkologa učestvuje u donošenju konzilijarnih odluka, a uz saglasnost i motivisanost pacijenata navedene konzilijarne odluke se mogu sprovoditi i u našem Centru.

Naš tim omogućava da svi pacijenti imaju detaljan uvid u svoju bolest, proces lečenja, prognozu bolesti, kao i planiranje potencijalnih dijagnostičkih procedura. Pored specifičnog lečenja malignih bolesti lekari će vam pomoći kako u terapiji bola, tako i u terapiji neželjenih efekata (mučnine, povraćanja, osećaja slabosti) i učiniti lečenje što lakšim.

dr

Nenad Mijalković

specijalista interne medicine

gastroenterolog, onkolog

dr

Marija Ristić

specijalista interne medicine

gastroenterolog, onkolog

dr

Dušan Ristić

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

asist. dr

Srđan Nikolić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg, onkolog

prim. Dr sci. med.

Marijana Milović-Kovačević

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

dr

Zoran Tomašević

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

Pored specifičnog lečenja malignih bolesti naši lekari će Vam pomoći kako u terapiji bola, tako i u rešavanju neželjenih efekata terapija ili same bolesti, kao što su mučnina, povraćanje, osećaj slabosti, čime se obezbedjuje lečenje u pravilnim vremenskim intervalima uz primenu adekvatnih doza terapija bez potrebe za redukcijom istih.

Tokom procesa lečenja neophodan i sveprisutan cilj je da obezbedjujemo adekvatan kvalitet života naših pacijenata, i stojimo Vam na raspolaganju oko saveta vezano za ishranu, kao i oko primene komplementarne terapije.

 • Konsultacije vodećih digestivnih onkologa
  • multidisciplinarni konzilijum eksperata za tumore digestivnog sistema
 • Preporuke za najsavremenije i najoptimalnije lečenje
  • za svakog pojedinačnog pacijenta na osnovu preporuka Evropske asocijacije medikalnih onkologa - ESMO
 • Pravi algoritam vašeg lečenja
  • presudan za izlečenje i produženje života!
 • Prvi korak u lečenju digestivnih tumora (jednjaka, želuca, pankreasa, jetre, debelog creva i rektuma)
  • konsultacija digestivnog onkologa i multidisciplinarnog onkološkog konzilijuma
  • ne prihvatati savete za put lečenja koje vam iz najbolje namere, daju poznanici, prijatelji i doktori koji ne poznaju osnovne principe onkološkog lečenja
 • Pravilan redosled vašeg lečenja
  • nije svejedno da li će se prvo primeniti hemioterapija, radioterapija ili hirurška intervencija, ili će se sve to uskladiti i u pravo vreme primeniti
 • Bitni elementi izlečenja
  • gde ćete uraditi skener (CT) ili magnet (NMR)?
  • ko će opisati vaš nalaz?
  • kako ćete se pratiti nakon izlečenja?
 • Pravi savet
  • mogu vam pružiti samo najiskusniji digestivni onkolozi u Centru za digestivne bolesti - Vesalius.