Savetovalište za iritabilni kolon i zapaljenske bolesti creva

Inflamatorne (zapaljenske) bolesti creva – IBC (Crohn-ova bolest i ulcerozni kolitis) su hronične bolesti koje zahtevaju doživotno lečenje. Najveći broj obolelih su mladi ljudi čiji kvalitet života može biti ozbiljno narušen ukoliko se bolest ne dijagnostikuje i leči na pravi način.

Preglede izvode naši eksperti iz oblasti gastroenterologije i hepatologije, koji su zbog svog dosadašanjeg višegodišnjeg profesionalnog rada visoko priznati u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti.

prof. dr

Tamara Milovanović

specijalista interne medicine

gastroenterolog, hepatolog

prof. dr

Miodrag Krstić

specijalista interne medicine

gastroenterolog, hepatolog

prof. dr

Aleksandra Sokić

specijalista interne medicine

gastroenterolog

asist. dr

Snežana Lukić

specijalista interne medicine

gastroenterolog

Jaki bolovi u trbuhu, učestali prolivi, kao i povišena temperatura, samo su neki od najvažnijih simptoma zapaljenskih bolesti creva. Ovakva stanja dovode do gubitka apetita i preosetljivosti na veliki broj namirnica, a dugoročno i do značajnog gubitka telesne težine i veoma lošeg kvaliteta života. Ako se bolest blagovremeno ne otkrije i leči na najsavremeniji način, organizam ostaje uskraćen za veoma važne hranljive sastojke, što može da dovesti do ozbiljnog narušavanja zdravlja. Kronova bolest i ulcerozni kolitis najčešće su zapaljenske bolesti creva i zahvataju tanko ili debelo crevo.

U poslednje dve decenije razvoj savremene dijagnostike i različitih oblika terapija, prevashodno biološke, iz temelja je promenio prognozu i budućnost obolelih od IBC i omogućio normalan emocinalni i socijalni razvoj ovih uglavnom mladih osoba.

  Najznačajniji faktori u lečenju bolesnika sa IBC:
 • stručnost i empatija lekara čiji je cilj dugoročna dobrobit i zdravlje pacijenta
 • kontakt i poverenje izmedju lekara i pacijenta

Jedinstven multidisciplinarni pristup

  Osim velikog iskustva u dijagnostici i lečenju IBC, Centar za Digestivne Bolesti "Vesalius" omogućava:
 • Postavljanje dijagnoze najsavremenijim dijagnostičkim metodama uz maksimalnu bezbednost i komfor:
  • endoskopske kapsule (posebne kapsule za Crohn-ovu bolest, tanko i debelo crevo)
  • kolonoskopija
 • Detaljnu histološku i laboratorijsku analizu
 • Dijagnostiku i lečenje perianalne bolesti na komforan način – plasiranje setona u kratkotrajnoj opštoj anesteziji
 • Savetovalište o svim terapijskim mogućnostima – biološka terapija
 • Savetovalište o ishrani i osnovnim nutritivnim principima
 • Savetovanje i lečenje pacijentkinja sa IBC pre i tokom trudnoće, kao i prilikom dojenja