Dijagnostika

Kompjuterizovana tomografija

Kompjuterizovana tomografija (CT skener) je radiološka metoda koja se zasniva na upotrebi rentgenskih zraka i tehnici tomografskog snimanja u kombinaciji sa upotrebom računara. Sistemom detektora se X-zraci pretvaraju u svetlosne ili električne impulse koji se dalje prenose i analiziraju uz pomoć kompjuterske tehnike. Sam aparat je u obliku velike kutije sa kružnim otvorom ili kraćim tunelom u centru. Pacijent se tokom pregleda izlaže dejstvu rentgen zračenja ležeći na uskom stolu, koji se kreće kroz ovaj otvor. Oko pacijenta se rotira rentgen cev i elektronski rentgen detektor, postavljeni jedan naspram drugog, u prstenu koji se zove pokretni deo skenera. CT-om se vrši snimanje organa u trbuhu kao što su jetra, pankreas, slezina, bubrezi i nadbubrežne žlezde. Ovom metodom se pomoću X-zraka prave slike slojeva pojedinih organa.

Multidetektorska kompjuterizovana tomografija

Multidetektorska kompjuterizovana tomografija (MDCT) se razlikuje od klasičnog CT-a jer se zračenje detektuje na većem broju detektora. Ovim poboljšanjem se značajno smanjuje izloženost zračenju, a kompjuterskom rekonstrukcijom snimanih preseka u tri dimenzije je omogućena prostorna analiza snimanih organa.

Magnetna rezonanca trbuha

Magnetna rezonanca trbuha je radiološka metoda koja koristi jako magnetno polje i radiofrekventne talase da pobudi atome u ljudskom telu, a njihova svojstva, kao odgovor na ovo pobuđivanje, analiziraju se pomoću kompjutera. Na ovaj način se u realnom vremenu dobijaju trodimenzionalne slike organa u trbuhu. Sam pregled se izvodi tako što pacijent leži na stolu oko koga se nalazi magnetni kalem. Aparati novije generacije su poluotvorenog tipa, sa tunelom dužine od 160 cm, tako da nema opasnosti od osećaja klaustrofobije, kao kod uređaja prethodnih generacija. Za pregled nije potrebna nikakva posebna priprema, niti davanje lekova. U određenim slučajevima vrši se ubrizgavanje kontrastnog sredstva, kako bi se dobila bolja slika ispitivanih organa. Pregled je apsolutno bezbolan i neškodljiv. Za vreme pregleda je neophodno mirovanje. Neprijatnost može predstavljati buka koja potiče od promena snage magnetnog polja. Za vreme pregleda je omogućena komunikacija sa tehničarem, a u slučaju neprijatnosti bilo koje vrste, ispitivanje se može prekinuti u svakom trenutku.

Magnenta rezonanca sa holangiopankreatografijom (MRCP)

Magnenta rezonanca sa holangiopankreatografijom (MRCP) je dijagnostička procedura kojom se ubrizgavanjem posebnog kontrastnog sredstva za vreme magnetne rezonance, može dobiti slika kompletnih žučnih puteva (unutar jetre i i van nje), žučne kesice i svih pankreasnih kanala.

Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija

Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP) je endoskopska procedura koja se koristi za ispitivanje žučnih kanala (u jetri i van nje) i kanala pankreasa. U toku ovog postupka se fleksibilni instrument sa sopstvenim izvorom svetlosti, koji se naziva endoskop, kroz usta i jednjak provodi do želuca i dvaestopalačnog creva. Kroz ovaj instrument se u žučni kanal ili kanal pankreasa uvodi tanka cevčica namenjena ubrizgavanju kontrastnog sredstva. Na ovaj način se omogućava dobijanje slike kanala pomoću rentgenskog aparata. U toku ove procedure, ukoliko je to potrebno, može se i preseći mišić koji obavija otvor žučnog i pankreasnog kanala u zidu dvanaestopalačnog creva. Na ovaj način omogućava se izvođenje intervencija kao što su biopsija regije, vađenje kamenčića iz žučnog puta ili postavljanje stentova zbog postojanja suženja.

Endoskopski ultrazvuk gornjeg digestivnog trakta

Endoskopski ultrazvuk gornjeg digestivnog trakta je pregled koji se izvodi uz pomoć endoskopa na čijem vrhu je ultrazvučna sonda. Aparat se kroz usta uvodi u jednjak, želudac i dvanaestopalačno crevo omogućavajući preciznu ultrazvučnu dijagnostiku pankreasa, žučnih puteva i okolnih organa, kao i samog šupljeg organa u kome se instrument nalazi. Ovim pregledom, u toku koga je ultazvučna sonda veoma blizu ispitivanih organa, mogu se preciznije okarakterisati postojeće promene i odrediti njihov odnos prema okolnim organima. Kroz radni kanal ultrazvučnog endoskopa može se uz pomoć posebne igle uzeti i deo promenjenog tkiva za patohistološku analizu.