Mehanička žutica

Mehanička (opstruktivna) žutica je prisustvo žuto prebojene kože, vidljive sluzokože i beonjača kao posledice povećanja nivoa bilirubina u krvi, uzrokovane suženjem ili potpunom opstrukcijom glavnih žučnih vodova. Ona predstavlja klinički znak bolesti kao što su: kalkuloza žučne kese, ekstra – i intrahepatičnih žučnih vodova, benigna stenoze žučnih vodova (zapaljenja, prethodne operacije – suženje anastomoze), limfadenopatija, apscesi jetre, ehinokokna bolest jetre, akutni i hronični pankreatitis, benigni i maligni tumori žučnih vodova i račve žučnih vodova, tumori papile i glave pankreasa, primarni i metastatski tumori jetre. Može biti i posledica proširenja žučnih vodova sa uvećanom ili kolabiranom žučnom kesom, zavisno od nivoa opstrukcije.

Žutica može nastati iznenada, bez pratećih tegoba. Praćena je pojavom svetlije stolice i tamnije mokraće, boje piva. Mogu se javiti povremeni ili stalni tupi bolovi u gornjim partijama trbuha, više ispod desnog rebarnog luka, praćeni mučninom, povraćanjem, povišenom telesnom temperaturom, gubitkom apetita i telesne težine, pojavom malaksalosti i slabosti. Prisustvo izrazite simptomatologije ide više u prilog zapaljenju, infekciji ili razvijenoj malignoj bolesti.

Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda, biohemijskih analiza krvi, ultrazvučnog pregleda, kompjuterizovane tomografije, endoskopske retrogradne holangiopankreatografije i magnetne rezonance trbuha, žučnih i pankreasnih kanala.

Lečenje

Lečenje može biti konzervativno i hirurško. Konzervativno lečenje podrazumeva hospitalizaciju sa adekvatnom supstituciono-suportativnom i antibiotskom terapijom i nehiruršku dekompresiju bilijarnog trakta (ERCP, EPT, implantacija endoproteze, perkutana transhepatična bilijarna drenaža – PTBD). Hirurško lečenje može biti palijativno (biliodigestivni bajpas) i radikalno (resekcija sa anastomozama).