Centar za jednjak i želudac - Reflux centar

REFLUX CENTAR je prvi privatni visoko specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i lečenje benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema.

Osnovnim institucionalnim vrednostima REFLUKS CENTAR obezbeđuje savremenu visoko specijalizovanu dijagnostiku, savete o načinu ishrane i života, kao i pravilnu medikamentoznu terapiju odnosno minimalno invazivno, laparoskopsko, hirurško lečenje. REFLUKS CENTAR nudi potpuno idividualan pristup kod benignih oboljenja gornjeg digestivnog sistema, promovišući adekvatnu prevenciju na osnovu kvaliteta pružanja usluga. Osnovne vrednosti predstavljaju savremeno shvatanje problematike i izražena profesionalnost u lečenju.

Ciljevi REFLUX CENTRA su sprovođenje adekvatne dijagnostike, detaljno informisanje bolesnika i pravilno najsavremenije lečenje. Povezanost sa vodećim svetskim centrima koja se bave oboljenjima jednjaka i želuca omogućava nam kontinuiranu razmenu informacija i iskustava. REFLUKS CENTAR teži edukaciji stručne i šire javnosti o prevenciji i najadekvatnijem lečenju, unapređujući svest pojedinca o zdravlju uopšte.

FICE spektralna endoskopska tehnologija obrade slike

Precizno i pouzdano endoskopsko ispitivanje i dijagnoza zahtevaju otkrivanje fine strukture i boje promene na organima, kao što su elevacija, depresija i površna oštećenja. Međutim, endoskopske slike standardnom endoskopijom belim svetlom mogu značajno da se razlikuju u zavisnosti od talasne dužine svetlosti koja se koristi za posmatranje. Fuji Intelligent Color Enhancement (FICE) razvijen od strane FUJINON-a je spektralna tehnologija obrade slike koja pomaže endoskopskom pregledu i dijagnostici koristeći tehnologiju boje boje visoke rezolucije. FICE pretvara obične slike u spektralne sa pojedinačnim talasnim dužinama i rekonstruiše ih da generišu fine slike visoke rezolucije, čime se značajno unapređuje endoskopski pregled i dijagnoza. Slike sluzokože se razlikuju u zavisnosti od mesta u telu pacijenta, tako da konvencionalni endoskop sa belim svetlom ne proizvodi uvek slike sa jasnom i dobrom vidljivošću.

Prelaz sluzokože jednjaka u želudacstandardno belo svetlo
Prelaz sluzokože jednjaka u želudacFICE tehnologija
Barrett-ov jednjakstandardno belo svetlo
Barrett-ov jednjakFICE tehnologija

Tehnika pregleda

Pregled se može izvoditi u lokalnoj ili kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Lokalna anestezija podrazumeva primenu anestetika u obliku spreja ili gela koji se nanosi u ždrelo neposredno pre pregleda da bi se smanjio nadražaj aparatom pri uvođenju istog. Kratkotrajna intravenska anestezija podrazumeva kratkotrajnu intravensku primenu lekova koji će omogućiti da se pacijent opusti i da ne oseća neprijatnost. Tokom pregleda pacijent leži na posebno dizajniranom endoskopskom stolu, na levom boku sa glavom savijenom unapred. U usta se plasira posebni plastični štitnik za aparat, koji treba da se zagrize. Ovaj plastični štitnik ne dozvoljava da pacijent zagrize endoskop, ali i štiti vaše zube. Pregled se izvodi fleksibilnim endoskopom, koji se kroz usnu duplju veoma pažljivo plasira u digestivni trakt uz stalno ubacivanje vazduha da bi se unutrašnji organi proširili i mogli adekvatno sagledati. Tokom pregleda se detaljno posmatra građa i struktura sluznice ždrela, jednjaka, želuca i početnog dela dvanaestopalačnog creva. Ovim pregledom se mogu uočiti eventualne promene kao što su erozije, ulceracije (čir dvanaestopalačnog creva/čir želuca), krvarenje, Barrett-ov jednjak i/ili tumorske promene. Takođe se u slučaju potrebe mogu uzeti uzorci tkiva u cilju histopatološkog ispitivanja, a mogu se kroz radni kanal endoskopa obaviti i određene interventne procedure (npr. zaustavljanje krvarenja, vađenje stranog tela i t.d.). Gornja fleksibilna endoskopija je u suštini vrlo bezbedna procedura. Retke komlikacije uključuju: povrede vilice, dušnika, zidova organa za varenje, krvarenje prilikom uzimanja uzoraka, poremećaj rada srca i krvotoka kao i alergijske reakcije na primenjene lekove. Po završetku pregleda pacijent može osećati određene blaže nelagodnosti kao što su: osećaj nadutosti, grčeve u trbuhu, nagon na povraćanje, podrigivanje, suvoću grla. Navedene tegobe prolaze uglavnom u prvim satima nakon pregleda a najkasnije za 24h.