Centar za Digestivne Bolesti VESALIUS

predstavlja prvi privatni regionalni visoko specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i lečenje oboljenja digestivnog sistema.

Nasa misija

 • je da na jednom mestu objedinimo sve najsavremenije dijagnostičke procedure i omogućimo kompletnu dijagnostiku
 • pružimo sve neophodne informacije o oboljenju
 • detaljno informišemo pacijenta u vezi pripremama za pregled, kao i o načinu izvođenja dijagnostičke procedure
 • savetujemo i sprovedemo adekvatno i savremeno lečenje

Naš tim čine

 • eksperti iz oblasti digestivne hirurgije, gastroenterologije, onkologije i anesteziologije, usko specijalizovani za pojedina oboljenja, dijagnostičke procedure i modalitete lečenja.
 • koji zbog svog dosadašanjeg višegodišnjeg profesionalnog rada, naši lekari su visoko priznati u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti.
 • obučene medicinske sestre i tehničari.

dr

Goran Gavrilović

direktor CDB Vesalius

Reflux centar - Centar za oboljenja jednjaka i želuca

prof. dr

Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

asist. dr

Ognjan Skrobić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

Centar za oboljenja tankog i debelog creva

prof. dr

Dragutin Kecmanović

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

prof. dr

Aleksandra Pavlović

specijalista interne medicine

gastroenterolog

prof. dr

Tamara Milovanović

specijalista interne medicine

gastroenterolog, hepatolog

prof. dr

Aleksandra Sokić

specijalista interne medicine

gastroenterolog

dr

Miloš Popović

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

prof. dr

Miodrag Krstić

specijalista interne medicine

gastroenterolog, hepatolog

doc. dr

Maja Pavlov

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

dr

Tatjana Cvejić-Pašić

specijalista interne medicine

gastroenterolog, hepatolog

asist. dr

Miljan Ćeranić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

dr

Predrag Kovačević

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

asist. dr

Snežana Lukić

specijalista interne medicine

gastroenterolog

asist. dr

Nikola Panić

specijalista interne medicine

Centar za oboljenja jetre i žučnih puteva

prof. dr

Nada Kovačević

specijalista interne medicine

gastroenterolog

prof. dr

Miodrag Krstić

specijalista interne medicine

gastroenterolog, hepatolog

dr

Tatjana Cvejić-Pašić

specijalista interne medicine

gastroenterolog, hepatolog

prof. dr

Tamara Milovanović

specijalista interne medicine

gastroenterolog, hepatolog

Centar za oboljenja pankreasa

prof. dr

Dejan Radenković

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista urgentne hirurgije

Obesitas centar - Multidisciplinarni centar za prekomernu gojaznost

doc. dr

Snežana Polovina

specijalista interne medicine

endokrinolog

prof. dr

Aleksandar Simić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

asist. dr

Ognjan Skorbić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg

Centar za onkologiju

dr

Nenad Mijalković

specijalista interne medicine

gastroenterolog, onkolog

dr

Marija Ristić

specijalista interne medicine

gastroenterolog, onkolog

dr

Dušan Ristić

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

asist. dr

Srđan Nikolić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg, onkolog

prim. Dr sci. med.

Marijana Milović-Kovačević

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

dr

Zoran Tomašević

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

Centar za kile

ass. dr

Andrija Antić

specijalista opšte hirurgije

Prikaži lekare

 • Svih centara
 • Reflux centar - Centar za oboljenja jednjaka i želuca
 • Centar za oboljenja tankog i debelog creva
 • Centar za oboljenja jetre i žučnih puteva
 • Centar za oboljenja pankreasa
 • Obesitas centar - Multidisciplinarni centar za prekomernu gojaznost
 • Centar za onkologiju
 • Centar ze kile