Centar za digestivne bolesti
Vesalius

je prvi privatni regionalni visoko specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i lečenje oboljenja digestivnog sistema

28

Eksperata iz oblasti
digestivne medicine

4000

Preko 4000
zadovoljnih pacijenata

Naša misija

da na jednom mestu objedinimo sve najsavremenije dijagnostičke procedure i načine lečenja oboljenja digestivnog sistema