Centar za digestivne bolesti
Vesalius

je prvi privatni regionalni visoko specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i lečenje oboljenja digestivnog sistema

28

Eksperata iz oblasti
digestivne medicine

4000

Preko 4000
zadovoljnih pacijenata

Naša misija

da na jednom mestu objedinimo sve najsavremenije dijagnostičke procedure i načine lečenja oboljenja digestivnog sistema

PROČITAJTEHelicobacter pylori - Šta je ona u stvari i zašto je bitno eliminisati je?

Helicobacter pylori predstavlja jednu od najpoznatijih bakterija u svetu danas. Svedoci smo kako je prepoznatljivost Helicobacter pylori poslednjih decenija rasla, ne samo u stručnoj, nego i ceolokupnoj javnosti. Siguran sam da bi najmanje 8 od 10, ako ne i svih 10 slučajnih prolaznika, na pitanje da li je čulo za bakteriju pod ovim imenom odgovorilo potvrdno. Međutim, ako bismo došli do kvaliteta i istinitosti informacija koje opšta, pa donekle i stručna javnost, ima na temu Heliobactera tu je situacija uveliko drugačija. Helicobacter pylori vremenom je počela da bude povezivana sa mnoštvom, ne samo poluistina i pogrešno protumačenih činjenica, već i pravih neistina - od kojih su neke dobile gotovo kutlni status. Stoga postoji potreba da se ovoj temi još jednom vratimo i bacimo svetlo na to šta je Helicobacter pylori i zašto je bitno eliminisati je. Pročitajte više...