Početna 2017-11-10T14:50:26+00:00

Specijalna bolnica

V e s a l i u s

Centar za digestivne bolesti

Prvi privatni regionalni visoko specijalizovani centar za prevenciju, dijagnostiku i lečenje oboljenja digestivnog sistema

Najsavremenija dijagnostika

Saveti o načinu ishrane i života

Pravilna prilagođena terapija

Interventna i terapijska endoskopija

Razmatranje potrebe i vrste hirurškog lečenja

 Potpuno idividualan pristup, savremeno shvatanje problematike, izražena profesionalnost

Promovisanje adekvatne prevencije i lečenja na osnovu kvaliteta pružanja usluga 

Povezanost sa vodećim svetskim centrima uz stalnu razmenu informacija i iskustava

Težnja ka edukaciji stručne i šire javnosti sa ciljem unapređenja svesti pojedinca o zdravlju uopšte

Po čemu smo jedinstveni

24 h pH metrija / impedanca jednjaka

Barrx radiofrekventna ablacija Barrett-ovog jednjaka

Endoskopija sa unapredjenom video tehnologijom – FICE

Fibroscan jetre

Endoskopske kapsule za tanko i debelo crevo

Orbera – endoskopski balon za mršavljenje

Specijalizovani centri